EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste
Ravintola Mirka Oy tietosuojaseloste

EU:n Yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)
Laatimispäivä 25.5.2018

1. Rekisterinpitäjä
Nimi: Ravintola Mirka Oy
Osoite: Keskussairaalantie 40, 40630 Jyväskylä
Y-tunnus: 2392444-1

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
Yhteyshenkilö: Ravintola Mirka Oy: Tero Patja
Postiosoite: Keskussairaalantie 40, 40630 Jyväskylä
Sähköposti: tero.patja@mirkaravintolat.com

3. Rekisterin nimi
Ravintola Mirka Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus
Rekisteripidon perusteena on asiakkuussuhteen ylläpito, sekä markkinoinnin kohdistaminen asiakkaille.

Ravintola Mirka Oy kerää henkilötietolain puitteissa asiakastietoja seuraavia käyttötarkoituksia varten:

Pöytävarauksien hallinnointi
Asiakassuhteen hoito ja ylläpito
Markkinointi eri kohderyhmille
Asiakaspalautteen käsittely
Tilastointi
Asiakastyytyväisyyden mittaaminen

5. Rekisterin tietosisältö
Ravintola Mirka Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri sisältää seuraavia tietoja:

etu- ja sukunimi
puhelinnumero
sähköpostiosoite
postiosoite
markkinointilupa
Yrityksen nimi ja yhteystiedot
Asiakaspalutteet
Asiakkaiden kanssa käydyt sähköpostikeskustelut
Pöytävaraukset ja tarjouspyynnöt
Maksutiedot mahdollisten ennakkovarausten ja lahjakorttiostosten osalta

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin tiedot ovat asiakkaiden itse ilmoittamia pöytävarauksia/ tilauksia tehdessä, asioidessa asiakaspalvelun kanssa, ilmoittautumalla postituslistalle ja asioidessa lahjakorttikaupassa.

7. Henkilötietojen säilytysajan määräytyminen
Henkilötietoja säilötään niin pitkään kuin se on asiakassuhteen hoidon ja liiketoiminnan kannalta merkityksellistä.

8. Henkilötietojen luovuttaminen ja siirtäminen kolmansille osapuolille
Henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille järjestelmien teknisen toteutuksen ja ylläpidon yhteydessä.

9. Rekisterin suojaus
Ravintola Mirka Oy noudattaa tiukasti säänneltyä vaitiolovelvollisuutta. Yksittäistä henkilöä koskevat tiedot ilmoitetaan ainoastaan lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, esimerkiksi henkilön omasta tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

Henkilötiedot sijaitsevat tietokannoissa, jotka on suojattu palomuureilla ja salasanoilla.

Fyysiset tiedot sijaitsevat lukituissa ja valvotuissa tiloissa, joihin on rajoitettu pääsy.

10. Tarkastus-, korjaus ja kielto-oikeus ja sen toteuttaminen
Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu, sekä vaatia itseään koskevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti.

Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää poistamaan itsestään tallennettuja tietoja. Nämä pyynnöt käsitellään, jonka myötä tiedot joko poistetaan tai rekisteröidylle ilmoitetaan perusteltu syy miksi tietojen poistaminen ei onnistu.
Mikäli rekisteröity on eri mieltä perusteluista, on hänellä oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle. Valituksen käsittelyn aikana rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää rajoittamaan tietojensa käsittelyä.

Pyyntö voidaan osoittaa sähköpostitse osoitteeseen tero.patja@mirkaravintolat.com. Tietosuojapyyntöä toteutettaessa henkilö tunnistetaan nimen ja sähköpostin tai puhelinnumeron perusteella, eli tietopyyntö tulee tehdä samasta osoitteesta millä käyttäjä on tehnyt varauksia, liittynyt postituslistalle tai muuten asioinut Mirka Ravintola Oy:n kanssa.